top of page

Clemens Åhfeldt - Hovpredikanten

Oskar Clemens Pontus Åhfeldt (1860-1941) är en avlägsen släkting till mig, och även om våra respektive förfäder valde att stava våra efternamn på olika sätt så tillhör vi samma släkt. Clemens är utan tvekan den mest kända personen i vår släkt, och kan nog ses som en kändis av sin tid då han till sitt umgänge räknade både kungligheter, samt andra kändisar som han brevväxlade med som Selma Lagerlöf etc

 

 

 

Hovpredikanten Clemens Åhfeldt föddes den 16 november 1860 i Norrtälje, som son till fabrikören och målaren Fredrik August Åhfeldt (1830-xxxx) och hans maka, Desideria Eleonora Charlotta Lindström. ​Fredrik August Åhfeldt tillhörde en släktgren som började skriva släktnamnet just ÅHFELDT, istället för t.ex min släktgren som uteslutande i flera generationer använt ÅFELDT.
Clemens Åhfeldt gifte sig med Eva Rehn (1879-1921) dotter till hovintendenten Abraham Georg Rehn, ättling till Gustav III:s berömde arkitekt och formgivare Jean Eric Rehn. Äktenskapet resulterade i  två barn; Eva Kristina Desideria (1903-1986) gift Fredholm, samt sedemera kommendörkaptenen Sven Clemens (1905-1990). Sven Clemens skulle i sin ungdom komma att föra befäl på ubåt. Enligt boken "Det svenska ubåtsvapnet 1904-2004" var ubåtarna år 1939 indelade som följer:


Övergripande ansvar låg hos Ubåtsavdelningen med Kommendörkapten Thorburn och depåfartyget Svea i spetsen.

6.ubåtsdivisionen
HMS Sälen (Kapten Holm)
HMS Hajen (Löjtnant Åhfeldt)
HMS Walrossen (Kapten Hasselgren)

 

Clemens blev 1879 student, 1886 teol. kandidat och 1917 teol. doktor i Uppsala. Efter att ha tjänstgjort som vikarierande lektor vid Högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm 1888-95 utnämndes han 1895 till lektor i kristendom och modersmålet vid Högre realläroverket där. 1892-1908 var han religionslärare för hertigarna av Skåne (prins Gustav Adolf sedemera kung Gustav VI Adolf),År 1908 utnämndes han till hovpredikant och pastor i Hovförsamlingen.

 

 

Han beskrevs som en varmhjärtad lärare, god predikant och eftersökt officiant,en har även framträtt som författare dels av temperamentsfulla pressuttalanden i kyrkliga och sociala frågor, dels i särskillt utgivna skrifter, bl. a. Salomos höga visa. En gammaltestamentlig studie (1896), Den kyrkliga dogmen i dess förhållande till modern kultur och kristen tro (i "I vår tids livsfrågor", 1904), Till försvar för Sveriges gamla psalmbok (1912) och Predikningar hållna i Stockholms slotts-kapell (s. å., Ny samling 1917). Han har även översatt "Martin Luthers andliga skattkammare" (1901).

 

 

 

 

 

 

 

 

Porträtt av hovpredikanten Clemens Åhfeldt från boken De kungliga svenska tjänstgörande hofstaterna (1917) 

 

Porträtt föreställande hovpredikanten
Clemens Åhfeldt.
Foto av porträttet taget av hans sonsonson och namne, Clemens Åhfeldt

bottom of page